ബോട്ടുകളുള്ള Cs 1.6 (zbots)ബോട്ടുകളുള്ള Cs 1.6 (zbots)

യഥാർത്ഥ CS 1.6 ബോട്ടുകൾ

 

Cs 1.6 ബോട്ടുകൾ

 

ബോട്ടുകൾ (Zbots), ഇത് ഒരു ഗെയിം കൗണ്ടർ-സ്ട്രൈക്ക് 1.6 കൗണ്ടർ-ടെററിസ്റ്റുകളും ടെററിസ്റ്റുകളും ആയ ഗെയിം പ്രോഗ്രാമുകൾ നിയന്ത്രിത ഗെയിം പ്രോഗ്രാമുകളാണ്, അതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും കഴിയും.

CS 1.6 ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ടർട്ടിൽ റോക്ക് സ്റ്റുഡിയോയാണ്, അത് ഉടൻ തന്നെ വാൽവ് കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തു.

ഈ കൌണ്ടർ-സ്ട്രൈക്ക് zbots വ്യത്യാസങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും അവയുടെ നൈപുണ്യ നിലവാരം ഏകദേശം മനുഷ്യനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോട്ടുകൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന സീരീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡ് ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

Zbots-ന് റേഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാനാകും, ഓരോ zbot-നും അതിന്റേതായ യഥാർത്ഥ ശബ്ദമുണ്ട്.

Cs 1.6 zbots-ന് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാനും ഗ്രനേഡുകൾ എറിയാനും നിങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ കേൾക്കാനും നടത്തത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാനും കഴിയും.

ആ ബോട്ടുകൾക്കായി, അവയ്ക്ക് മാപ്പ് സ്വയമേവ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത, ഓരോ മാപ്പിലും സ്വമേധയാ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഗെയിമിനിടയിലോ അതിനുമുമ്പോ "H" ബട്ടൺ വഴി ബോട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

കൂടാതെ, കൺസോൾ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക:

bot_add - ഒരു ബോട്ട് ചേർക്കുക

bot_add_ct - കൗണ്ടർ-ടെററിസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് ഒരു ബോട്ട് ചേർക്കുക

The bot_add_t - തീവ്രവാദ ടീമിലേക്ക് ഒരു ബോട്ട് ചേർക്കുക

bot_difficulty 0 - എളുപ്പമുള്ള ബോട്ടുകൾ

bot_difficulty 1 - സാധാരണ ബോട്ടുകൾ

The bot_difficulty 2 - ഹാർഡ് ബോട്ടുകൾ

bot_difficulty 3 - വിദഗ്ധ ബോട്ടുകൾ

ബോട്ട്_കിൽ - ബോട്ടുകളെ കൊല്ലുക

bot_kick - കിക്ക് ബോട്ടുകൾ.

കൗണ്ടർ-സ്ട്രൈക്ക് 1.6 ബോട്ടുകൾcs 1.6 ബോട്ടുകൾ ഓൺലൈനിൽകൗണ്ടർ-സ്ട്രൈക്ക് ബോട്ടുകൾ